Främja elevers lärande genom elevinflytande pdf epub

 Främja elevers lärande genom elevinflytande pdf epub

Främja elevers lärande genom elevinflytande

  • Siffra: 628199082175273
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 3.8/5 (Votes: 1289)
  • Paperback : 141 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Denna bok sätter elevers lärande i centrum och med det också de nationella styrdokumentens förväntningar och krav. Författaren vill med boken ge kunskap om hur man genomför studier och utvecklingsdialoger som stödjer skolans inre arbete. Hon visar även hur elevinflytande i lärande kan riva många traditionella skolstrukturer så som tidsanvändning, organisation och fysisk miljö. Tidigare forskning, teoretiska utgångspunkter och historiska perspektiv i ämnet behandlas också. Dessutom beskrivs två exempel på inflytelserika lärandemiljöer samt forskning om lärandearbeten med olika grad av elevers möjlighet att påverka sitt lärande. Bokens exempel är hämtade från författarens egen forskning och erfarenheter som lärare och rektor. Boken vänder sig till lärarstuderande, lärarutbildare, verksamma lärare, rektorer/skolledare och andra som vill veta mer om lärande och då särskilt om elevers inflytande i sitt eget lärande.

Relaterade böcker