Från stall till maskinhall : lantbrukets maskin- och redskapshistoria under 1900-talet epub, pdf

 Från stall till maskinhall : lantbrukets maskin- och redskapshistoria under 1900-talet epub, pdf

Från stall till maskinhall : lantbrukets maskin- och redskapshistoria under 1900-talet

  • Siffra: 830803256828411
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.7/5 (Votes: 3914)
  • Paperback : 160 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

I "Från stall till maskinhall" berättar agronom Rolf Larsson om hur 100 år av tekniska framsteg förvandlade traditionellt jordbruk till en rationell och högt mekaniserad näring.
Boken beskriver medryckande och detaljrikt maskinernas utveckling. Steg för steg, redskap för redskap får vi följa hur bondens arbete blir både mer avancerat och allt effektivare.
I initierade analyser och med hjälp av lättbegriplig statistik förklaras också vilka konsekvenser den tilltagande mekaniseringen fått i form av högre skördar och minskat behov av mänsklig arbetskraft. Närmare 900 bilder illustrerar jordbruksmaskinernas fantastiska historia.

Författaren: Rolf Larsson är agronom med inriktning på jordbruksteknik och miljöfrågor. Han har under fyra decennier varit verksam som lärare och rådgivare. Mellan åren 1963 och 1999 var han maskinkonsulent i Kalmar län. Som lantbrukarson har han ända sedan andra världskriget på nära håll upplevt den teknikrevolution som förvandlat gårdagens småskaliga bönder till dagen storskaliga livsmedelsproducenter.

Relaterade böcker