ladda ner online Rätt lätt 2 : om barnets rättigheter pdf ebook

ladda ner online Rätt lätt 2 : om barnets rättigheter pdf ebook

Rätt lätt 2 : om barnets rättigheter

  • Siffra: 550717814031002
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.6/5 (Votes: 3886)
  • Paperback : 197 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Boken vänder sig till barn på lågstadiet och mellanstadiet, alltså 7-12 år.

Rätt lätt 2 - om barnets rättigheter handlar om barnets rättigheter i vardagen. Syftet är att ge en ökad kunskap om de rättigheter som finns i barnkonventionen.

Boken knyter ihop barnets rättigheter med skolans värdegrund och läroplanen.

Den handlar dels om vad rättigheterna innebär för varje barn, dels om barnens gemensamma ansvar för varandras rättigheter. Frågor runt rättigheterna bjuder in till fördjupning som passar bra för enskilt arbete, grupparbete eller reflekterande diskussion.

I boken presenteras 16 barnrättsområden som barnets rätt att få vara sig själv, att få tänka och tro som man vill, samt jämställdhet. Boken tar även upp rättigheter för barn med funktionsnedsättning och för barn som kommer till Sverige. Vidare presenteras rätten till utbildning, information, lek, fritid och kultur. Boken tar också upp rättigheter som rör hälsan, uppväxten och familjen samt att ingen får slå eller skada ett barn.

Rätt lätt 2 - om barnets rättigheter bidrar till en ökad förståelse för alla barns rättigheter i skolan, i hemmet och på fritiden.

Den passar bra på låg- och mellanstadiet samt för personer med motsvarande språkkunskaper.

Boken är författad av Susann Swärd, verksamhetschef för Rättighetsfokus, som arbetar för att alla, oavsett ålder, ska kunna förstå vilka de mänskliga rättigheterna är och hur de berör oss i vår vardag.

Bilderna är gjorda av illustratören Tina Landgren, som på ett livsbejakande och fantasifullt sätt förmedlar rättigheterna med humor och träffsäkerhet. De har ett tydligt rättighetsperspektiv som inkluderar mångfald, funktionsnedsättning, jämställdhet och jämlikhet.

Relaterade böcker