Konkurrensskadelag. DS 2015:50 pdf epub

 Konkurrensskadelag. DS 2015:50 pdf epub

Konkurrensskadelag. DS 2015:50

  • Siffra: 765902946742709
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.3/5 (Votes: 1395)
  • Paperback : 120 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Lämnar förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/104/EU av den 26 november 2014 om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell rätt för överträdelser av medlemsstaternas och Europeiska unionens konkurrensrättsliga bestämmelser.

Det föreslås att direktivet genomförs i en ny lag, konkurrensskadelagen. Lagen innehåller bestämmelser om ersättningsansvar, hur ersättningen ska bestämmas, regressrätt och om rättegången i mål om skadestånd. I Ds:n lämnas också förslag till följdändringar i lagen (2002:599) om grupprättegång, konkurrenslagen (2008:579) och i förslaget till lag om patent- och marknadsdomstolar.

Relaterade böcker