ladda ner Nationella trygghetsundersökningen NTU 2015 : om utsatthet, otrygghet och förtroende epub pdf

ladda ner Nationella trygghetsundersökningen NTU 2015 : om utsatthet, otrygghet och förtroende epub pdf

Nationella trygghetsundersökningen NTU 2015 : om utsatthet, otrygghet och förtroende

  • Siffra: 675726940690407
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 3.9/5 (Votes: 3033)
  • Paperback : 144 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. I NTU 2015 redovisas resultaten för den tionde undersökningentillsammans med jämförelser med resultaten från tidigare år.

Underlaget utgörs av drygt 12 000 personer som genom telefonintervjuer och via enkäter svarat på frågor om utsatthetför brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

NTU belyser frågeställningar som hur vanligt är det att den som utsätts för misshandel känner gärningspersonen? Hur stor andel av brotten anmäls till polisen? Vilka grupper är mest utsatta för olika typer av brott? Är man olika trygg beroende på om man bor i storstad eller på landsbygd? Ökar eller minskar svenska folkets förtroende för polisen?

För den specialintresserade finns metodbeskrivning och frågeformulär samlade i NTU 2015 - Teknisk rapport, som går attladda ner på Brås webbplats (2016:3).

Relaterade böcker