uppkopplad Vuxenantologin : en grundbok om vuxnas lärande epub pdf

uppkopplad Vuxenantologin : en grundbok om vuxnas lärande epub pdf

Vuxenantologin : en grundbok om vuxnas lärande

  • Siffra: 433204551883475
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.0/5 (Votes: 2971)
  • Paperback : 198 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Det är knappast någon idag som ifrågasätter att människan är kapabel att lära sig och utvecklas så länge hon lever.

Lärande är en livslång process och beroende av de ständigt förändrade livsvillkoren i det moderna samhället. Tekniken, informationen och den globala samhörigheten skapar behov av lärande som en försäkring mot växlande risker. Att lära sig framstår som en rättighet och ställer krav på samhällets ansvar att tillhandahålla möjligheter till lärande för alla sina medborgare oavsett ålder.

Sverige har en lång tradition av vuxenutbildning och det existerar idag flera olika vuxenutbildningsformer med var sin specifika historia och bildningsfilosofiska värdegrund. Ur dessa pedagogiska verksamheter har det vuxit fram ett karakteristiskt tänkande och en kritisk massa av kunskaper om vuxnas lärande. Denna kunskap förvaltas inom disciplinen vuxenpedagogik.

En introduktion till vuxenpedagogikens kunskapsområde ges i denna antologis olika kapitel. Författarna har en gedigen erfarenhet av vuxenpedagogisk forskning och undervisning av vuxna.

Relaterade böcker